DLL Answers

Trusted website to provide solutions for DLL questions.

explorer.exe nie można uruchomić i Internet Explorer ulega awarii

Problem spowodował zamknięcie programu w systemie Windows.

Brak dostępu do ścieżki aplikacji: C: \ Windows \ explorer.exe
Nazwa aplikacji: explorer.exe
Nazwa zdarzenia problemu: Apphangb1
Sygnatura czasowa aplikacji: 4aebab8d
Wersja aplikacji: 6.1.7600.16450
Blok Podpis: 5eae
Rodzaj zamka: 517
Locale ID: 1036
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7600.2.0.0.768.3

Dodaj lock Podpis 1:. E62691790889f743cd61d5131f35c4e5
Dodaj lock Signature 2:. A042
Lock Podpis Dodaj. 3 5eaec52ad2a652fae293f8737979748e
Dodaj lock Signature 4:. E626
Lock Podpis Dodaj 5:. A3265a1950ee40c8773e230bb0bad7fc
Dodaj lock Podpis 6:. A326
Lock Podpis Dodaj. 7 a04247db41b64c15e4df0843c1ed5b8e

DLL Error Solution: DLL Suite

XML Sitemap